free counters

Samostalna zanatska radnja za preradu plastike ROLPAK, bavi se proizvodnjom ambalaže od plastičnih masa. Naš proizvodni asortiman obuhvata polietilenske folije, polietilenske kese, polietilenske džakove i polipropilenske kese. Bavimo se i štampanjem folija.


Pogledajte naš proizvodni asortiman